Betonowanie podwodne

Betonowanie podwodne

kontakt: 602264387

Hydrotechnika

Sposoby układania masy betonowej pod wodą

Masa betonowa powinna być układana w miejscu właściwego betonowania w taki sposób, aby były spełnione trzy podstawowe warunki:


- nie może występować rozmywanie układanej masy betonowej przez wodę masa powinna być wprowadzona do wody w taki sposób, żeby tylko niewielka jej część (powierzchnia) stykała się bezpośrednio z wodą; pierwsza warstwa powinna zawierać o 15 - 20% cementu więcej niż pozostałe;

- masa powinna być ułożona szczelnie, tj. nie mogą pozostawać jakiekolwiek przestrzenie nie wypełnione całkowicie masą betonowa;

- w trakcie układania masy nie może nastąpić oddzielenie się kruszywa od zaczynu lub nierównomierne rozłożenie kruszywa wt zaczynie.


Metody betonowania pod wodą można podzielić na betonowanie jednoetapowa, polegające na tym, że w miejscu betonowania układana jest gotowa masa betonowa przygotowana na powierzchni i na betonowanie dwuetapowe, polegające na tym, że miejsce betonowania napełnia się najpierw grubym kruszywem lub kamieniami, a następnie zalewa się je zaczynem lub zaprawą.

Przygotowanie podłoża do betonowania

Dla uzyskania dobrego połączenia układanej masy betonowej ze starym betonem, np. przy naprawie elementów betonowych,lub ze stalą np. przy uszczelnianiu przebić w powłokach stalowych należy z podłoża, tj. ze starego betonu lub stali, usunąć wszystkie okruchy betonu i skuć jego wierzchnią warstwę oraz usunąć wszelkiego rodzaju smary, farby i tłuszcze, a z elementów metalowych ponadto grube warstwy rdzy.

Farbę należy usunąć całkowicie do czystego metalu, natomiast jeśli chodzi o rdzę, należy usunąć tylko grube jej warstwy; drobnego nalotu rdzy nie trzeba usuwać. Tłuszcze powinny być usunięte całkowicie. Najlepiej jest zmywać je mydłem o konsystencji plastycznej, np. mydło szare, umożliwiającej nurkowi rozprowadzenie pędzlem mydła po podłożu. Następnie podłoże należy zmyć strumieniem czystej słodkiej wody, w ostateczności wodą morską otaczającą nurka. Jeżeli betonowane elementy są nad powierzchnią, można odtłuścić je gorącą wodą albo środkami chemicznymi