Podnoszenie obiektów z dna

Dźwig podnoszący wydobyty obiekt

kontakt: 602264387

Hydrotechnika

Podnoszenie z dna - zakładanie stropów

Sposób, w jaki należy podnosić obiekt z dna, zależy od całego szeregu czynników: masy, wymiarów gabarytowych, kształtu, charakteru obiektu itp.

Ze względu na różnorodność i ilość czynników oraz występujące pomiędzy nimi powiązania, nie ma możliwości jednoznacznego określenia sposobu wydobywania obiektów spod wody, przydatnych dla wszystkich ich rodzajów i dla wszystkich warunków.

Wydobywanie obiektów niepływających pontonami

Pontonami miękkimi nazywamy elastyczne pojemniki, które po napełnieniu powietrzem zwiększają swoją objętość, dzięki czemu wzrasta ich wyporność, umożliwiająca podniesienie ciężaru z dna prawie do samej powierzchni.

Jako pontony miękkie mogą być używane dowolne elastyczne pojemniki o odpowiedniej wytrzymałości i konstrukcji, umożliwiającej podniesienie ciężaru.

Operacja podniesienia obiektu z dna przy pomocy pontonu miękkiego przebiega następująco: nurek zakłada strop pod podnoszony obiekt, końcówki stropu mocuje liną prowadzącą, wyprowadzoną na powierzchnię. Na linę prowadzącą zakłada się szakle i do niej mocuje się hak (oko) pontonu miękkiego; sam ponton podwieszony jest na osobnej linie. Następnie luzuje się linę na której podwieszony jest ponton.

Ponton pod własnym ciężarem zanurza się aż do samego obiektu. Do pontonu przymocowany jest wąż doprowadzający sprężone powietrze.

Po zanurzeniu pontonu na wymaganą głębokość nurek zakłada strop na hak pontonu. Po wynurzeniu się nurka tłoczy się powietrze aż do jego wypłynięcia na powierzchnię.

Wydobywanie zatopionych jednostek pływających

Metoda ta polega na usunięciu wody z kadłuba zatopionej jednostki, skutkiem czego jednostka uzyskuje pływalność dodatnią i pod wpływem własnej siły wyporu wynurza się na powierzchnię. Praca przy jednostce polega na jej uszczelnieniu i usunięciu z niej wody.

Woda może być usuwana przez odpompowanie, wytłoczona sprężonym powietrzem lub mogą być zastosowane oba sposoby jednocześnie.