Poszukiwania podwodne

Poszukiwanie obiektu pod lodem

kontakt: 602264387

Hydrotechnika

Poszukiwanie zatopionych obiektów i przedmiotów

Poszukiwanie obiektów (przedmiotów) pod wodą stanowi bardzo ważny dział prac podwodnych. W znakomitej większości przypadków miejsce znajdowania się obiektu, przy którym należy wykonać pracę (lub który należy wydobyć), nie jest dokładnie znane. Dotyczy to nie tylko obiektów (przedmiotów) zatopionych przypadkowo, ale i zatopionych celowo, z naniesieniem ich pozycji na mapie lub na planie

Metody poszukiwań podwodnych

Nurek jest w stanie zobaczyć obiekt z odległości najwyżej kilkunastu metrów, a przy złej widoczności nawet tylko z odległości kilkudziesięciu centymetrów. Tak więc, aby nurek doszedł do poszukiwanego obiektu (miejsca), bez jego szukania pod wodą, musiałby być zanurzony z taką właśnie dokładnością.

Oznacza to, że jednostka pływająca, na której znajduje się stacja nurkowa, musiałaby mieć możliwość określenia swojej pozycji z dokładnością do kilku metrów. W pewnych warunkach nie jest to możliwe. Dlatego prawie każdą pracę podwodną rozpoczyna się od poszukiwań. Wszystkie stosowane obecnie metody poszukiwań podwodnych można podzielić na dwie grupy:


- metody techniczne, tj. poszukiwanie bez udziału nurków,

- metody nurkowe, tj. poszukiwanie przy pomocy nurków.


Zasadniczą zaletą metod technicznych jest ich wysoka wydajność w porównaniu z metodami nurkowymi. Natomiast ich wadą jest to, że prawie żadna z metod (z wyjątkiem kamer) nie pozwala na określenie rodzaju wykrytego obiektu. Z reguły po wykryciu obiektu jedną z metod technicznych, należy zanurzyć nurka celem zidentyfikowania obiektu.